Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 28

Không khí - Sự cháy

Mã số: 10766. Đã có 43 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 28 do VnDoc biên soạn với các bài tập Hóa 8 khác nhau bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 8.

1

Trong không khí Oxi chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích?

2

Phương pháp nào để dập tắt lửa do xăng dầu?

3

Chọn đáp án đúng nhất. Bản chất của phản ứng cháy là:

4

Để bảo vệ không khí trong lành chúng ta nên làm gì?

5

Thành phần các chất trong không khí:

6

Điều kiện phát sinh phản ứng cháy là:

7

Chọn đáp án đúng nhất

8

Sự giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là

9

Làm thế nào để dập tắt sự cháy?

10

Đốt cháy 6g oxi và 7g P trong bình. Sau phản ứng chất nào còn dư?

Bắt đầu ngay
1 43