Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 32

Phản ứng oxi hóa - khử

Mã số: 10771. Đã có 49 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

VnDoc gửi tới quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 32 với các bài tập Hóa 8 khác nhau bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 8.

1

Tên gọi khác của chất khử là:

2

Chọn đáp án đúng

3

Cho phản ứng sau, xác định chất khử

Fe2O3 + 3H2to→ 2Fe + 3H2O

4

Oxit nào bị khử bởi Hiđro:

5

Cho phản ứng:

3Fe + 2O2to→ Fe3O4

Chất nào là chất khử?

6

Phản ứng nào không phải phản ứng oxi hóa – khử:

7

Phát biểu nào không đúng:

8

Đốt cháy hoàn toàn 4,8g bột than trong không khí. Thể tích khí thu được sau phản ứng là

9

Cho các phản ứng sau, những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử

S + O2to→ SO2 (1)

CaCO3to→ CaO + CO2 (2)

CH4 + 3O2to→ CO2 + 2H2O (3)

NH3 + HCl → NH4Cl (4)

10

Chọn đáp án sai:

Bắt đầu ngay
4 49