Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 36

Nước

Mã số: 10784. Đã có 54 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 36 với các bài tập Hóa 8 khác nhau được VnDoc xây dựng và biên soạn bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 8.

1

Nước được cấu tạo như thế nào?

2

Phân tử nước chứa những nguyên tố nào?

3

%mH trong 1 phân tử nước:

4

Chọn câu đúng:

5

Cho quỳ tím vào nước vôi trong, hiện tượng xảy ra là

6

Cho mẩu Na vào nước thấy có 4,48(l) khí bay lên. Tính khối lượng Na

7

Oxit nào sau đây không tác dụng với nước

8

Oxi bazơ không tác dụng với nước là:

9

Cho chất oxit A được nước hóa hợp tạo axit nitric. Xác định A, biết MA = 108(g/mol), trong A có 2 nguyên tử Nitơ

10

Khi cho quỳ tím vào dung dịch axit, quỳ tím chuyển màu gì:

Bắt đầu ngay
3 54