Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 4

Hóa học 8 bài 4: Nguyên tử

Mã số: 09826. Đã có 369 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 4 giúp học sinh vừa củng cố lý thuyết bài học vừa làm quen với các dạng bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8 nhằm nâng cao kết quả học tập bản thân.

1
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
“Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và (1) về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi (2) mang (3)”
2
Chọn đán án đúng nhất
3

Cho biết số p, số e, số lớp e và số e lớp ngoài cùng của (I)

Trắc nghiệm Hóa học 8

4
Chọn đáp án sai
5

Đường kính của nguyên tử là

6
Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau. Tại sao? Chọn đáp án đúng
7
Vì sao khối lương nguyên tử được coi bằng khối lượng hạt nhân. Chọn đáp án đúng
8
Trong khoảng không gian giữa hạt nhân và lớp vỏ electron của nguyên tử có những gì?
9
Hạt nhân được cấu tạo bởi:
10
Điền từ vào chỗ trống
“Trong tự nhiên, hidro có một người anh em sinh đôi là (1).Nguyên tử (2) còn được gọi là ‘hidro (3), chỉ khác có thêm 1 (4)”
Bắt đầu ngay
8 369