Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 8

Hóa học 8 bài 8: Bài luyện tập 1

Mã số: 09839. Đã có 239 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 8 do VnDoc biên soạn với những câu hỏi lý thuyết, kết hợp bài tập trắc nghiệm Hóa hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện, nâng cao kết quả học tập lớp 8.

1
Nguyên tử có khả năng liên kết nhờ hạt nào
2
Thành phần cấu tạo của hầu hết các nguyên tử
3
Chọn đáp án đúng
4
Cho X có số khối là 40. Biết số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 20. Xác định số thứ tự của X trong bảng tuàn hoàn
5
Cho điện tích hạt nhân Cl = 17+. Xác định số khối, số e, số e lớp ngoài cùng.
6
Hỗn hợp nào sau đây có thể tách riêng các thành phần bằng cách cho hỗn hợp vào nước rồi khuấy đều
7
Photpho có mấy dạng và tồn tại ở những dạng hình thù nào
8
Nguyên tố A có nguyên tử khối gấp 3 lần Beri là
9
Tính phân tử khối của CH3COOH
10
Dựa vào đấu hiệu nào để phân biệt phân tử của đơn chất và phân tử của hợp chất
Bắt đầu ngay
4 239