Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 bài 27

Cacbon

Mã số: 13363. Đã có 125 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 bài 27 gồm câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 nhằm hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 bài 27 - Cacbon được VnDoc biên soạn bám sát nội dung chương trình SGK môn Hóa lớp 9, hỗ trợ học sinh tự ôn luyện kiến thức trọng tâm của bài học tại nhà.

1
Dạng thù hình của một nguyên tố là
2
Các dạng thù hình của cacbon là
3
Kim cương, than chì, cacbon vô định hình là các dạng thù hình của nguyên tố
4
Do có tính hấp phụ, nên cacbon vô định hình được dùng làm
5
Chất nào sau đây khi cháy tạo ra oxit ở thể khí?
6
Trong tự nhiên cacbon tồn tại: 1. Ở dạng tự do; 2. Dầu mỏ; 3. Than đá; 4. Cơ thể động vật; 5. Cát. Những ý đúng là
7
Dãy oxit phản ứng với cacbon ở nhiệt độ cao tạo thành đơn chất kim loại là
8
Trộn một ít bột than với bột đồng (II) oxit rồi cho vào đáy ống nghiệm khô, đốt nóng, khí sinh ra được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư. Hiện tượng quan sát được là
9
Để có thể nhận biết 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn màu đen là: bột than, bột đồng (II) oxit và bột mangan đioxit, ta dùng
10
Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam C thì thể tích tối đa của khí CO2 thu được ở đktc là
11
Khối lượng C cần dùng để khử 8 gam CuO tạo thành CO2
12
Khối lượng khí CO2 sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 200 gam than non chứa 69,5% cacbon là
13
Thể tích cacbon đioxit (đktc) thu được khi đốt cháy hoàn toàn 1 tấn than chứa 92% cacbon là
14
Đốt cháy hoàn toàn 0,5 kg than chứa 90% cacbon và 10% tạp chất không cháy. Thể tích không khí (đktc) cần dùng là (biết)
Bắt đầu ngay
3 125