Trắc nghiệm IQ: Bạn có phải thiên tài?

Trắc nghiệm IQ có đáp án

Mã số: 09066. Thời gian: 25 phút. Đã có 1.744 bạn thử.

Trắc nghiệm đo IQ: Bạn có phải là thiên tài? 

Bài trắc nghiệm IQ: Chỉ thiên tài mới giành điểm tuyệt đối dưới đây là bài trắc nghiệm IQ mới nhất do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Bài trắc nghiệm IQ mới nhất gồm 12 câu hỏi liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Hãy cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây để "kiểm tra" chỉ số thông mình của bạn nhé. 

Một số bài trắc nghiệm EQ khác:

Câu 1. 3 con gà đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Vậy trong 12 ngày, 12 con gà đẻ được bao nhiêu quả trứng?
Trắc nghiệm IQ
Câu 2. Nếu 'Peace' đi với 'Chaos', 'Creation' đi với ...?
Trắc nghiệm IQ
Câu 3. Có bao nhiêu chấm trên hai con xúc xắc?
Trắc nghiệm IQ
Câu 4. Một người cho nước chảy vào bể chứa. Cứ mỗi phút, lượng nước trong bể lại tăng gấp đôi. Nước chảy trong một giờ thì đầy bể. Vậy nước chiếm nửa bể vào phút thứ mấy?
Trắc nghiệm IQ
Câu 5. Ai là người đầu tiên phát hiện Penicillin?
Trắc nghiệm IQ
Câu 6. Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm trong hình trên
Trắc nghiệm IQ
Câu 7. Nếu 'Khối lập phương' đi với 'Hình vuông, 'Hình vuông' đi với ...?
Trắc nghiệm IQ
Câu 8. Chọn từ khác nhất so với các từ còn lại?
Trắc nghiệm IQ
Câu 9. Trộn màu xanh da trời với màu đỏ sẽ được màu gì?
Trắc nghiệm IQ
Câu 10. 1/2 của 2/3 của 3/4 của 4/5 của 5/6 của 6/7 của 7/8 của 8/9 của 9/10 của 1.000 là bao nhiêu?S.
Trắc nghiệm IQ
Câu 11. 'Amnesia' đi với 'Memory' thì 'Paralysis' đi với ...?
Trắc nghiệm IQ
Câu 12. Tên thường gọi của Sodium Chloride là gì?
Trắc nghiệm IQ
Bắt đầu ngay
8 1.744