Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp số 1

Trắc nghiệm kiến thức văn hóa xã hội có đáp án

Mã số: 09173. Thời gian: 15 phút. Đã có 3.698 bạn thử.

Trắc nghiệm IQ: Thử tài hiểu biết về kiến thức chung văn hóa xã hội

Bài trắc nghiệm trực tuyến thử tài IQ dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm IQ mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề trắc nghiệm IQ vui gồm 10 câu hỏi về nhiều chủ đề văn hóa xã hội khác nhau giúp bạn đọc kiểm tra "lượng" kiến thức chung của bản thân. 

Một số đề trắc nghiệm khác:

1. Tên bộ phim hoạt hình đầu tiên của nước ta?
Trắc nghiệm IQ
2. Ngọn núi nào được coi là cổng của thiên đường?
Trắc nghiệm IQ
3. Nơi sinh của Beethoven?
Trắc nghiệm IQ
4. Trường đại học Xây Dựng được thành lập ngày tháng năm nào?
Trắc nghiệm IQ
5. Đại dương nào nhỏ nhất thế giới?
Trắc nghiệm IQ
6. Tác giả bài thơ "Người đi tìm hình của nước" là ai?
Trắc nghiệm IQ
7. Ai là người đã dâng vua "Thất trảm sớ" chém 7 nịnh thần?
Trắc nghiệm IQ
8. Ở người có bao nhiêu cặp nhiễm sắc thể?
Trắc nghiệm IQ
9. Tỉnh nào có đường biên giới dài nhất nước ta?
Trắc nghiệm IQ
10. World Cup 2018 là lần tổ chức Bóng Đá Thế Giới thứ bao nhiêu?
Trắc nghiệm IQ
Bắt đầu ngay
7 3.698