Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp số 11

Kiểm tra kiến thức chung văn hóa xã hội

Mã số: 10186. Thời gian: 10 phút. Đã có 3.818 bạn thử.

Trắc nghiệm kiến thức chung văn hóa xã hội có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra độ hiểu biết về kiến thức tổng hợp có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm IQ mới nhất trên VnDoc.com. Bài trắc nghiệm IQ gồm 10 câu hỏi khác nhau giúp bạn đọc kiểm tra vốn kiến thức sẵn có và tích lũy thêm nhiều kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau như Lịch sử, Địa lý,....

Một số bài trắc nghiệm thú vị khác:

1. Sông Mekong chảy qua bao nhiêu quốc gia?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
2. Quê hương của lễ hội Carnaval?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
3. Nơi tổ chức lễ hội chợ Viềng?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
4. Ai được coi là ông tổ của binh pháp thế giới?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
5. Hiện vật tiêu biểu cho nền văn hóa Đông Sơn?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
6. Đàn đáy là nhạc cụ dùng trong laọi hình âm nhạc nào?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
7. Ngã ba Đồng Lộc- nơi 10 cô gái TNXP đã hi sinh anh dũng nay thuộc tỉnh nào?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
8. Môn võ nào của Việt Nam được đưa vào hệ thống thi đấu quốc tế?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
9. Quê hương của môn Teawondo?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
10. Tên viết tắt của Tổ chức lương thực thế giới?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
Bắt đầu ngay
7 3.818