Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp số 15

Trắc nghiệm kiến thức chung có đáp án

Mã số: 10963. Đã có 1.096 bạn thử.

Kiến thức xã hội của bạn rộng như thế nào? 

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chỉ số thông minh về vốn kiến thức tổng hợp có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm IQ mới nhất 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài test IQ gồm 10 câu hỏi có hình ảnh khác nhau giúp bạn đọc kiểm tra nhanh vốn hiểu biết của bản thân về nhiều lĩnh vực văn hóa xã hội khác nhau như: Lịch Sử, Địa Lý, Văn học, Thể thao, ...

Một số bài trắc nghiệm IQ, trắc nghiệm EQ, Kpop Quiz mới nhất khác:

Trắc nghiệm IQ số 20

Đọc lời thoại đoán tên nhân vật Fairy Tail

Ai trong BTS có tính cách giống bạn?

Ai không phải là 1 trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc ?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
Đảo quốc Singapore có bao nhiêu hòn đảo ?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
Tỉnh nào có diện tích nhỏ nhất trên đất nước ta ?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
Đền Bát Đế thờ 8 vị vua nhà Lý thuộc tỉnh nào ?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
Ai là người được coi là sáng lập ra nhà Trần ?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
Địa danh núi Bà Đen thuộc tỉnh nào ?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
Ai là tác giả bài thơ "Tiếng chổi tre" ?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
Ngôi sao nào sáng nhất trong các sao sau ?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
Thế vận hội năm 1940 được tổ chức ở nước nào ?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
Trong tổ khúc bốn mùa của Antonio Vivaldi, trong tổng số bốn bản Concerto thì "mùa xuân" là bản Concerto thứ mấy ?
Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp
Bắt đầu ngay
2 1.096