Trắc nghiệm IQ: Kiến thức tổng hợp số 7

Trắc nghiệm IQ Kiến thức chung có đáp án

Mã số: 09734. Đã có 1.649 bạn thử.

Kiến thức chung văn hóa xã hội

Đề trắc nghiệm IQ kiểm tra kiến thức tổng hợp có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm IQ thú vị mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hãy cùng VnDoc.com kiểm tra vốn hiểu biết chung về văn hóa xã hội của bản thân ngay thôi nào.

Một số đề trắc nghiệm IQ trực tuyến khác:

1. Rắn có mấy lá phổi?
Trắc nghiệm IQ
2. Quốc kỳ của 11 nước Đông Nam Á có chung màu gì?
Trắc nghiệm IQ
3. Mị trong Vợ chồng A phủ là người dân tộc nào?
Trắc nghiệm IQ
4. Nguyên tố nào được tìm thấy khi chưng cất nước trong phòng tối?
Trắc nghiệm IQ
5. Biểu tượng của Canada?
Trắc nghiệm IQ
6. Thế vận hội đầu tiên diễn ra tại Hy Lạp vào năm nào?
Trắc nghiệm IQ
7. Loài hoa nào là đề tài chính trong các bức tranh của Van Gogh?
Trắc nghiệm IQ
8. Thành phần hóa học chủ yếu của tro bếp là nguyên tố nào?
Trắc nghiệm IQ
9. Ngọn gió nào được nhà thơ Nguyễn Đình Thi nhắc đến trong bài thơ "Đất nước"?
Trắc nghiệm IQ
10. Đồng tiền đầu tiên của nước ta xuất hiện từ thời nào?
Trắc nghiệm IQ
Bắt đầu ngay
3 1.649