Trắc nghiệm IQ số 15

Trắc nghiệm tư duy logic có đáp án

Mã số: 10165. Thời gian: 10 phút. Đã có 1.747 bạn thử.

Trắc nghiệm tư duy logic có đáp án

Đề thi trắc nghiệm IQ bằng hình ảnh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm IQ mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời bạn đọc thử sức với trắc nghiệm kiểm tra chỉ sổ thông minh dưới đây đồng thời kiểm tra khả năng tư duy logic của bản thân.

Một số bài test IQ khác:

1. Tìm hình thích hợp điền vào dấu ?
IQ test
2. Tìm hình thích hợp điền vào dấu ?
IQ Test
3. Tìm hình thích hợp điền vào dấu ?
IQ Test
4. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
IQ Test
5. Tìm đáp án thích hợp?
IQ Test
6. Tìm giá trị đúng của X và Y?
IQ Test
Bắt đầu ngay
5 1.747