Trắc nghiệm IQ số 18

Trắc nghiệm tư duy logic có đáp án

Mã số: 10631. Đã có 2.529 bạn thử.

IQ Test: Kiểm tra khả năng tư duy logic

Đề trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chỉ số thông minh có đáp án nằm trong bộ đề trắc nghiệm IQ mới nhất trên VnDoc.com. Bài trắc nghiệm gồm 6 câu đố khác nhau liên quan đến suy luận logic. Hãy cùng VnDoc.com thử sức với những câu đố dưới đây để xem bạn là người thông minh đến đâu nhé! 

1.
IQ Test
2.
IQ Test
3.
IQ Test
4.
IQ Test
5. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
IQ Test
6. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
IQ Test
Bắt đầu ngay
2 2.529