Trắc nghiệm IQ số 7

Trắc nghiệm IQ có đáp án

Mã số: 09712. Đã có 3.685 bạn thử.

Trắc nghiệm IQ Toán học có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chỉ số thông minh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm IQ mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời bạn đọc hãy cùng VnDoc.com thử sức với bài trắc nghiệm IQ Toán học dưới đây nào. 

Một số bài trắc nghiệm IQ miễn phí khác:

1. Nếu 8 năm trước Mario 32 tuổi thì anh ta bao nhiêu tuổi cách đây x năm?
Trắc nghiệm IQ
2. Người ta đổ nước vào một bể cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ thì đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu nữa để đổ đầy bể nước đó?
Trắc nghiệm IQ
3. Điền những số còn thiếu trong dãy số sau sao cho thích hợp. 4; 12; 8; 24; 16; (…)
4. Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn. Câu nào đúng nhất :
Trắc nghiệm IQ
5. Nếu chiều dài và chiều rộng của một khu vườn hình chữ nhật tăng lên 20%, thì diện tích khu vườn sẽ tăng lên bao nhiêu % ?
Trắc nghiệm IQ
6. Số tiếp theo của dãy số 5 11 18 26 35 ?
7. Cho dãy số: 10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, ?, ? Hãy điền vào chỗ hai dấu hỏi hai số tiếp theo?
8. Số tiếp theo của dãy số: 19, 28, 37, 46 là:
9. Tiền thuê chỗ đậu xe trong gara là 10$/ tuần hoặc 30$/ tháng. Một người có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền trong một năm nếu thuê theo tháng?
Trắc nghiệm IQ
10. 1 ->1 ->2 -> 6 -> 24 -> 120 -> ... Hãy điền số thích hợp tiếp theo?
Bắt đầu ngay
20 3.685