Trắc nghiệm IQ toán học - Đề số 4

Câu hỏi kiểm tra trí thông minh

Mã số: 01405. Thời gian: 10 phút. Đã có 1.472 bạn thử.

Câu hỏi kiểm tra trí thông minh - Test chỉ số IQ

Thử sức với câu hỏi kiểm tra trí thông minh dưới dạng trắc nghiệm về toán học để biết chỉ số IQ của mình. Đề gồm 10 câu hỏi được thể hiện dưới dạng hình vẽ. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra quy luật của chúng. Hãy cố gắng trả lời nhanh nhất có thể.

 

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:
Câu 1.
Trắc nghiệm IQ toán học
Câu 2.
Trắc nghiệm IQ toán học
Câu 3.
Trắc nghiệm IQ toán học
Câu 4.
Trắc nghiệm IQ toán học
Câu 5.
Trắc nghiệm IQ toán học
Câu 6.
Trắc nghiệm IQ toán học
Câu 7.
Trắc nghiệm IQ toán học
Câu 8.
Trắc nghiệm IQ toán học
Câu 9.
Trắc nghiệm IQ toán học
Câu 10.
Trắc nghiệm IQ toán học
Bắt đầu ngay
4 1.472