Trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Bảo hiểm - Đề số 1

Tìm hiểu kiến thức về bảo hiểm

Mã số: 11909. Đã có 570 bạn thử.

Các câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về bảo hiểm

Mời các bạn làm bài Trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Bảo hiểm - Đề số 1 để có những thông tin kiến thức khác nhau, từ đó có thể hiểu được những quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm.

Tham khảo một số bài trắc nghiệm IQ khác trên VnDoc.com:

Thử tài "cân não" với câu hỏi mẹo

Trắc nghiệm vui khả năng trí óc của bạn

Trắc nghiệm những câu đố mẹo vui

1. Chọn phương án sai về đạo đức nghề nghiệp của đại lý bảo hiểm:
2. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm không được hình thành từ nguồn nào dưới đây:
3. Hợp đồng sản phẩm Bảo hiểm bổ sung Mọi rủi ro do tai nạn, tuổi tối đa chấm dứt hiệu lực là:
4. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro trong hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị đóng phí một lần nhưng phải đảm bảo quyền lợi tối thiểu trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong bằng:
5. Trong hợp đồng bảo hiểm, bên nhận phí bảo hiểm và phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm là:
6. Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng thì:
7. Hợp đồng sản phẩm Bảo hiểm Tử Kỳ chấm dứt hiệu lực khi nào?
8. Trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm trong vòng:
9. Theo quy tắc và điều khoản Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung với quyền lợi bảo vệ nâng cao (An Khang Tài Lộc), sau năm hợp đồng đầu tiên, nếu số tiền Bên mua bảo hiểm rút ra mỗi lần không vượt quá 20% Giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm đó thì sẽ được miễn chi phí rút tiền cho:
10. Trường hợp người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền:
11. Các loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm:
12. Đáp án nào đúng trong các câu sau:
13. Chọn phương án đúng:
14. Theo quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm bổ sung Hỗ trợ tài chính người phụ thuộc, nếu người được bảo hiểm chẳng may tử vong (thuộc phạm vi bảo hiểm). Hanwha Life Việt nam sẽ chi trả cho người thụ hưởng số tiền là:
15. Theo qui định của Pháp luật, nghiệp vụ Bảo hiểm sức khỏe bao gồm:
Bắt đầu ngay
1 570