Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 có đáp án

Mã số: 09277. Đã có 266 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu do VnDoc sưu tầm và biên soạn, tài liệu hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học cũng như ôn luyện nhằm nâng cao kết quả học tập môn Sử.

1
Liên hệ kiến thức đã học và cho biết ý nào không phản ánh đúng biện pháp tích lũy vốn để phát triển công nghiệp của giai cấp tư sản Anh
2
Tại sao nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp?
3
Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ khi nào?
4
Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ ngành nào?
5
Máy Gienni do ai sáng chế?
6
Áccraitơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả là
7
Năm 1784, Giêm Oát đã
8
Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là
9
Người phát minh ra đầu máy xe lửa là
10
Hãy ghép nội dung hai cột với nhau cho phù hợp
Thành tựu                                                                                        Người sáng chế
1. Máy kéo sợi                                                                      a) Étmơn Cácrai
2. Máy dệt chạy bằng hơi nước                                           b) Xtiphenxơn
3. Máy hơi nước                                                                  c) Giêm Oát
4. Đầu máy xe lửa                                                               d) Giêm Hagrivơ
11
Kết quả lớn nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là
12
Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là
13
Ý nào phản ánh hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp?
14
Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là
Bắt đầu ngay
2 266