Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 12

Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Mã số: 08090. Đã có 3.065 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 12 giúp học sinh có thể ôn lại kiến thức được học trên lớp, nắm vững các nội dung trọng tâm của bài mà còn làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử 11 khác nhau.

1
Năm 1929 sản lượng công nghiệp của Đức đã:
2
Đức tuyên bố rút ra khỏi hội quốc Liên để được tự do hành động vào:
3
Tại sao Đức, Ý, Nhật bản lại đi theo con đường phát xít hoá bộ máy nhà nước để cứu vãn tình trạng khủng hoảng kinh tế:
4
Để thiết lập nền chuyên chính độc tài, chính phủ Hít-le đã:
5
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã:
6
Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929-1933 giới cầm quyền Đức đã:
7
Hít-le làm thủ tướng thiết lập thiết lập nền chuyên chính độc tài vào:
8
Nền công nghiệp Đức trong những năm 1933-1939 đứng hàng:
9
Nền công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Đức trong những năm 1933-1939 là:
10
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 nổ ra đầu tiên ở:
11
Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là:
12
Năm 1934, sau khi tổng thống Hinđenbua qua đời, Hít-le đã tự xưng là
13
Chính phủ Hít-le đã tổ chức lại nền kinh tế trong nước theo hướng
14
Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở nước Đức tháng 7 – 1933?
15
Ngành kinh tế được phục hồi và phát triển nhanh nhất ở Đức những năm 30 của thế kỉ XX là
16
Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hít-le là
17
Đến năm 1938, nước Đức đã được ví như
Bắt đầu ngay
1 3.065