Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 có đáp án

Mã số: 08084. Đã có 7.953 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) với những câu hỏi được xây dựng kỹ lưỡng, bám sát nội dung trọng tâm của bài học giúp học sinh ôn luyện lại kiến thức đã học, đồng thời làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm sử 11 khác nhau.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và các nước Mỹ La-tinh (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

1
Sự kiện lịch sử thế giới nổi bật vào năm 1914 làCâu 1. Sự kiện lịch sử thế giới nổi bật vào năm 1914 là
2
Yếu tố nào đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
3
Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc “già” và các nước đế quốc “trẻ” cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX chủ yếu vì
4
Chủ trương của giới cầm quyền Đức trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
5
Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:

1. Chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha
2. Chiến tranh Trung – Nhật
3. Chiến tranh Anh – Bôơ
4. Chiến tranh Nga – Nhật
6
Đức là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành thuộc địa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX vì
7
Dấu hiệu nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX quan hệ quốc tế giữa các đế quốc ở Châu Âu ngày càng căng thẳng?
8
Những nước nào tham gia phe Liên minh?
9
Những nước nào tham gia phe hiệp ước?
10
Ý nào không phản ánh đúng mục đích thành lập của hai khối quân sự đối đầu (Liên minh và Hiệp ước) đầu thế kỉ XX?
11
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là gì?

Bắt đầu ngay
22 7.953