Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 có đáp án

Mã số: 08085. Đã có 3.159 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại với những câu hỏi bổ ích về các nhân vật, sự kiện nổi bật của thời đại giúp học sinh khám phá và hiểu hơn về văn hóa lúc bấy giờ, đồng thời làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm sử 11 khác nhau.

1
Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?Câu 1. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến đầu thế kỉ XX?
2
Văn học, nghệ huật, tư tưởng vào buổi đầu thời cận đại có vai trò quan trọng trong việc
3
Nhiều nhà văn, nhà thơ lớn đã xuất hiện ở Pháp vào thế kỉ
4

Chọn ý đúng nhất để hoàn thiện đoạn tư liệu về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp buổi đầu thời cận đại:

“Pierre Corneille (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền……………………… cổ điển Pháp. La-phông-ten (1621 – 1695) là nhà ngụ ngôn và…………………… cổ điển Pháp. Mô-li-e (1622- 1673) là tác giả nổi tiếng của nền……………....... cổ điển Pháp”

5
Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc thiên tài người
6
Người có cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng của thế giới là
7
Rembran là họa sĩ đồ họa nổi tiếng thế giới ở thế kỉ
8
Rembran là người nước nào?
9
Trào lưu Triết học Ánh sáng xuất hiện ở thế kỉ
10
Được xem như “Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng Pháp năm 1789 thắng lợi” là
Bắt đầu ngay
6 3.159