Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 có đáp án

Mã số: 08087. Đã có 6.544 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) do VnDoc biên soạn, với những câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm giúp bạn dễ dàng nắm bắt kiến thức đồng thời dễ dàng hơn trong quá trình tự học Lịch sử 11 tại nhà.

1
Thể chế chính trị của nước Nga sau cuộc Cách mạng 1905 -1907 làCâu 1. Thể chế chính trị của nước Nga sau cuộc Cách mạng 1905 -1907 là
2
Sau cuộc Cách mạng 1905- 1907, người đứng đầu nước Nga là
3
Yếu tố kìm hãm sự phá triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga đầu thế kỉ XX là
4
Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm nào?
5
Tình hình nước Nga khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?
6
Thái độ của hơn 100 dân tộc Nga khi Nga hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất ra sao?
7
Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX – “đã tiến sá tới một cuộc cách mạng”
8
Đầu thế kỉ XX, ở nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn xã hội, ngoại trừ
9
“Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở nước Nga?
10
Ý nào không phản ánh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?
Bắt đầu ngay
14 6.544