Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 11

Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

Mã số: 10331. Đã có 1.364 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 được biên soạn kỹ lưỡng, với các câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 bám sát nội dung chương trình học lớp 12.

1
Trật tự thế giới hai cực được hình thành khi nào?
2
Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới khi nào?
3
Đánh giá như thế nào về hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở thế kỉ XX là:
4
Tình hình thế giới trong nửa sau của thế kỉ XX là:
5
Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai đã bị xóa bỏ khi nào:
6
Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi?
7
Đâu là trung tâm kinh tế của thế giới trong những năm 1945 - 1950?
8
Tình hình các nước Tư bản chủ nghĩa trong nửa cuối của thế kỉ XX?
9
Đặc điểm của Nhật Bản trong nửa sau thế kỷ XX là?
10
"Chiến tranh lạnh" kết thúc vào.
11
Trung Quốc bắt đầu thực hiện đường lối cải cách kinh tế-xã hội khỉ nào?
12
Nước Công hoà Cuba thành lập vào:
13
Tổ chức Cộng đồng châu Âu chính thức đổi tên thành Liên minh Châu Âu vào:
14
Đảng nào liên tục cầm quyển ở Nhật Bản trong thời gian từ 1955 đến 1993?
15
Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay?
16
Trật tự hai cực Ianta sụp đổ vào thời gian nào?
17
Nhân tố nào thúc đẩy sự xói mòn của trật tự thế giới hai cực Ianta trong quá trình tồn tại (1947 - 1991)?
18
Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập vào ngày?
19
Năm được xem là một bước ngoặt mới cho phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước Mĩ Latinh?
20
Tổ chức ASEAN đã trở thành tổ chức toàn Đông Nam Á khi nào?
Bắt đầu ngay
1 1.364