Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 1

Sơ lược về môn Lịch sử

Mã số: 09849. Đã có 886 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 1 do VnDoc biên soạn và đăng tải, không chỉ hỗ trợ học sinh củng cố lại kiến thức bài học mà còn làm quen với các dạng bài tập trắc nghiệm Sử khác nhau trong chương trình học lớp 6.

1
Yếu tố quan trọng của một sự kiện lịch sử là gì?
2
Lịch sử loài người mà chúng ta nghiên cứu, học tập có nội dung gì?
3
Ai là chủ thể sáng tạo ra lịch sử?
4
Dựa vào đâu để biết và dựng lại Lịch sử?
5
Phương án nào không nằm trong loại hình tư liệu truyền miệng?
6
Tư liệu hiện vật bao gồm những loại nào?
7
Phương án nào sau đây không thuộc về lịch sử?
8
Cung đình Huế được xếp vào loại hình tư liệu nào?
9
Bia đá thuộc loại tư liệu gì?
10
"Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống' đó là câu danh ngôn của ai?
Bắt đầu ngay
8 886