Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 11

Những chuyển biến về xã hội

Mã số: 09862. Đã có 337 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 11 do VnDoc biên soạn bao gồm 11 câu hỏi trắc nghiệm Sử khác nhau bám sát nội dung chương trình học trong SGK Lịch sử lớp 6 nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức đã học. Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm giúp các em có thể tham khảo sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

1. Sự phân công công việc như thế nào?
2. Xã hội có gì đổi mới
3. Trong xã hội có gì phát triển mới
4. Những trung tâm văn hóa lớn được hình thành từ khi nào?
5. Những trung tâm văn hóa đó là:
6. Các cụm chiềng, chạ hay làng bản có quan hệ chặt chẽ với nhau được gọi là
7. Văn hóa Đông Sơn ở khu vực nào?
8. Vào thời văn hóa Đông Sơn, đồ đá gần như được thay thế bởi
9. Sử cũ gọi chung cư dân thuộc văn hóa Đông Sơn là
10. Người được bầu để quản lí làng bản phải có các tiêu chí
11. Đúc đồng, làm đồ trang sức thời nguyên thủy về sau được gọi chung là
Bắt đầu ngay
11 337