Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 14

Nước Âu Lạc

Mã số: 09867. Đã có 224 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 14 do VnDoc biên soạn bao gồm nhiều bài tập trắc nghiệm Sử khác nhau bám sát nội dung trọng tâm của bài học thuộc chương trình học lớp 6 hỗ trợ quá trình dạy và học đạt kết quả cao.

1
Quân Tần xâm lược nước ta thời gian nào?
2
Ai là người chỉ huy quân ta đánh Tần?
3
Thục Phán sau khi đánh bại quân Tần lên ngôi năm nào?
4
Đứng đầu các bộ là ai?
5
So với thời vua Hùng thì thời An Dương Vương quyền hành và tổ chức nhà nước như thế nào?
6
Thành Cổ Loa được gọi là Loa Thành vì:
7
Tổng chiều dài thành cổ Loa là:
8
Thành Cổ Loa mang tính chất là:
9
Thành Cổ Loa còn được gọi là Quân Thành vì?
10
Chiều cao của thành Cổ Loa từ:
Bắt đầu ngay
1 224