Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 15

Nươc Âu Lạc (tiếp theo)

Mã số: 11664. Đã có 131 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 có đáp án

Để củng cố thêm kiến thức được học trong Lịch sử lớp 6 chương 2 bài 15: Nươc Âu Lạc (tiếp theo), mời các bạn học sinh luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 15 do VnDoc đăng tải. Bộ câu hỏi có đáp án chi tiết cho các em học sinh lớp 6 tham khảo sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Câu 1: Người sau hay gọi Thành Cổ Loa là Loa Thành vì:
Câu 2: Thành Cổ Loa có bao nhiêu vòng?
Câu 3: Vua và quan lại Âu Lạc sống ở
Câu 4. Thành Cổ Loa mang tính chất là:
Câu 5: Thành Cổ Loa có tổng chiều dài chu vi khoảng
Câu 6: Chiều cao của thành Cổ Loa từ
Câu 7: Nơi tập trung các chiến thuyền là
Câu 8: Năm 207 TCN, nhân lúc nhà Tần suy yếu, Triệu Đà đã
Câu 9: Triệu Đà đã dùng kế gì để đánh thắng Âu Lạc lần 2?
Câu 10: Theo truyện Mị Châu – Trọng Thủy, vua An Dương có bảo vật gì để đánh thắng quân Triệu Đà lần 01?
Câu 11: Sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì?
Bắt đầu ngay
1 131