Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 17

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

Mã số: 09871. Đã có 807 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử 6 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 17 nhằm giúp học sinh lớp 6 củng cố lý thuyết bài học, làm quen với các dạng bài tập trắc nghiệm Sử từ đó vận dụng, hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học cũng như ôn luyện nâng cao kết quả học tập.

1. Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm nào?
2. Hai Bà Trưng khởi nghĩa nhằm mục đích
3. Nghĩa quân Hai Bà Trưng toàn thắng sau khi:
4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng tồn tại thời gian nào?
5. Việc Trưng Trắc được tôn làm vua và chọn Mê Linh làm nơi đóng đô có ý nghĩa gì?
6. Tô Định được cử làm Thái thú quận Giao Chỉ năm
7. Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao nhằm mục đích gì?
8. Thủ phủ của Châu Giao được đặt ở
9: Thi Sách – chồng Trưng Trắc , là con trai của
10. 4 câu thơ sau được trích từ

"Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này."

11. Nhà Hán xác nhập Âu Lạc và 6 tỉnh của Trung Quốc và gọi chung là
12. Nhân dân châu Giao ngoài việc nộp các loại thuế còn phải
Câu 10: Đứng đầu châu là
Bắt đầu ngay
12 807