Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 18

Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Mã số: 09872. Đã có 342 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 có đáp án

Để củng cố thêm kiến thức được học trong Lịch sử lớp 6 chương 3 bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán, mời các bạn học sinh luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 18 do VnDoc đăng tải. Bộ câu hỏi có đáp án chi tiết cho các em học sinh lớp 6 tham khảo sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

1. Nhà Hán bóc lột nhân dân Giao Châu bằng
2. Hậu quả của chính sách bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân Giao Châu là gì?
Câu 3: Nước ta kháng chiến chống quân Hán tiếp tục xâm lược năm
Câu 4: Quân Hán tấn công Hợp Phố vào
Câu 5: Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua hay còn gọi là
6. Cấm Khê (Ba Vì-Hà Tây) là
7. Hai Bà Trưng hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê thời gian nào?
8. Sự ra đời của chợ làng các trung tâm lớn như Tuy Lâu, Long Biên nói lên điều gì?
Câu 9: Lãng Bạc nằm ở
Câu 10: Sau khi Hai Bà Trưng hi sinh, cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục đến
Câu 11: Quân Trung Quốc sau cuộc xâm lược sang Việt Nam, đi mười phần khi về
Câu 12: Việc nhân dân lập đền thờ Hai Bà Trưng ở nhiều nơi cho thấy
Bắt đầu ngay
4 342