Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 2

Cách tính thời gian trong lịch sử

Mã số: 09850. Đã có 733 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 2 với các dạng bài tập trắc nghiệm Sử khác nhau được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh ôn luyện nâng cao kết quả học tập trong chương trình học lớp 6.

1
Một thế kỉ có bao nhiêu năm?
2
Một thiên niên kỉ có bao nhiêu năm?
3
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (3/40), em hãy tính lịch Âm Dương cho sự kiện lịch sử này?
4
Khởi nghĩa Lam Sơn (7/2/1418), em hãy tính lịch Âm Dương cho sự kiện lịch sử này?
5
Một bình gốm được chôn dưới đất năm 1885 TCN. Theo cách tính của các nhà khảo cổ học, bình gốm đã nằm dưới đất 3877 năm. Hỏi người ta phát hiện bình gốm vào năm nào?
6
Năm 179 TCN, Triệu Đà xâm lược nước ta. Em hãy tính khoảng thời gian theo thế kỉ, theo năm của sự kiện so với năm 2013.
7
Năm 542, khởi Lí Bí cách nay năm 2017 là bao nhiêu năm?
8
Năm 111 TCN nhà Hán chiếm Âu lạc cách đây bao nhiêu năm.
9
Một năm có 365 ngày, còn năm nhuận là bao nhiêu ngày?
10
Chu kì quay của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất để tính thời gian và làm ra lịch và cách tính này được gọi là:
Bắt đầu ngay
12 733