Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 20

Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo)

Mã số: 11655. Đã có 55 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử 6 có đáp án

Để ghi nhớ thêm kiến thức được học trong Lịch sử lớp 6 chương 3 bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (tiếp), mời các bạn học sinh luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 20 do VnDoc đăng tải. Bộ câu hỏi có đáp án và lời giải chi tiết cho các em học sinh lớp 6 tham khảo sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Câu 1: Nho giáo được lập ra bởi
Câu 2: Giữa thế kỉ III, ở quận Cửu Chân đã nổi lên cuộc khởi nghĩa lớn của
Câu 3: Căn cứ của khởi nghĩa Bà Triệu là ở
Câu 4: Để đàn áp cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu, nhà Ngô đã cử Lục Dận đem
Câu 5: Lí do để giai cấp thống trị chọn Nho giáo làm quốc giáo là
Câu 6: Ở thời kì bị đô hộ, xã hội nước ta xuất hiện thêm những nông dân không có ruộng đất, phải cày cấy thuê, lịch sử gọi đó là
Câu 7: Đạo giáo do ai sáng lập?
Câu 8: Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ năm
Câu 9: Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên?
Câu 10: Phật giáo ra đời ở đâu?
Câu 10: Bà Triệu hi sinh trên
Bắt đầu ngay
1 55