Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 21

Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân

Mã số: 11656. Đã có 45 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 có đáp án

Để ghi nhớ thêm kiến thức được học trong Lịch sử lớp 6 chương 3 bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân, mời các bạn học sinh luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 21 do VnDoc đăng tải. Bộ câu hỏi có đáp án và lời giải chi tiết cho các em học sinh lớp 6 tham khảo sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Câu 1: Đầu thế kỉ VI, đô hộ Giao Châu là
Câu 2: Chính quyền đô hộ của nhà Lương chia nước ta thành
Câu 3: Thứ sử Giao Châu bấy giờ là
Câu 4: Lý Bí phất cờ khởi nghĩa năm
Câu 5: Lý Bí lên ngôi hoàng đế
Câu 6: Lý Bí lên ngôi hoàng đế, sử cũ gọi là
Câu 7: Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là
Câu 8: Niên hiệu của Lý Bí sau khi lên ngôi là
Câu 9: Giúp vua cai quản mọi việc là
Câu 10: Triều đình Vạn Xuân gồm có
Bắt đầu ngay
1 45