Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 22

Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo)

Mã số: 11657. Đã có 45 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 có đáp án

Để ghi nhớ thêm kiến thức được học trong Lịch sử lớp 6 chương 3 bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo), mời các bạn học sinh luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 22 do VnDoc đăng tải. Bộ câu hỏi có đáp án và lời giải chi tiết cho các em học sinh lớp 6 tham khảo sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Câu 1: Dương Phiêu giữ chức
Câu 2: Tướng của nhà Lương sang nước ta vào tháng 5 năm 545 tên là
Câu 3: Trước sự tấn công của nhà Lương, Lý Nam đã cho lui quân về
Câu 4: Hồ Điển Triệt bị đánh úp, Lý Nam Đế rút về
Câu 5: Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, Lý Bí trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến cho
Câu 6: Lý Nam Đế mất năm
Câu 6: Nhân dân sau này gọi Triệu Quang Phục là
Câu 7: Sau khi khởi nghĩa giành thắng lợi, Triệu Quang Phục đã
Câu 8: Đánh thắng quân Lương, Triệu Quang Phục lên ngôi xưng vương:
Câu 9: 20 năm sau, Lý Phật Tử ở phía nam đã
Câu 10: Hai mươi năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi lập ra:
Câu 11: Vì sao Lý Phật Tử lại không sang chầu nhà Tùy ?
Câu 10: Lý Phật Tử bị vây hãm ở Cổ Loa rồi bị bắt giải về Trung Quốc năm
Bắt đầu ngay
1 45