Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 23

Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Mã số: 11658. Đã có 58 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 có đáp án

Để ghi nhớ thêm kiến thức được học trong Lịch sử lớp 6 chương 3 bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX, mời các bạn học sinh luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 22 do VnDoc đăng tải. Bộ câu hỏi có đáp án và lời giải chi tiết cho các em học sinh lớp 6 tham khảo sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Câu 1: Nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc
Câu 2: Nước ta bị nhà Đường đô hộ năm nào?
Câu 3: Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành
Câu 4. Trụ sở phủ đô hộ nước ta dưới thời Đường đặt ở đâu:
Câu 5. Dưới thời Đường, ngoài thuế khóa, cống nạp sản vật quý hiếm, nhân dân ta còn phải cống nạp
Câu 6: Tên gọi thân thuộc của nhân dân khi gọi Mai Thúc Loan là
Câu 7: Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem bao nhiêu quân sang đàn áp khởi nghĩa của Mai Hắc Đế?
Câu 8: Hiện nay, đền thờ Mai Hắc Đế ở
Câu 9: Phùng Hưng quê ở
Câu 10: Khi Phùng Hưng khởi nghĩa, viên đô hộ người Hán tên là
Câu 11: Sau khi Phùng Hưng mất, người nối nghiệp là
Câu 12: Quan lang là
Bắt đầu ngay
1 58