Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 24

Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ IX

Mã số: 11659. Đã có 76 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 có đáp án

Để ghi nhớ thêm kiến thức được học trong Lịch sử lớp 6 chương 3 bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ IX, mời các bạn học sinh luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 24 do VnDoc đăng tải. Bộ câu hỏi có đáp án và lời giải chi tiết cho các em học sinh lớp 6 tham khảo sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Câu 1: Người Hán sau khi chiếm đất của người Chăm cổ đã đặt ra
Câu 2: Quận Nhật Nam gồm
Câu 3: Nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập
Câu 4: Chữ viết của người Chăm thế kỉ IV bắt nguồn từ
Câu 5: Nét nổi bật của quốc gia Lâm Ấp đó là:
Câu 6: Một số lái buôn còn kiêm nghề
Câu 7: Vua Lâm Ấp sau khi hợp nhất các bộ lạc và mở rộng lãnh thổ đã đổi tên nước là
Câu 8: Kinh đô nước Chăm Pa đóng ở đâu?
Câu 9: Nguồn sống chủ yếu của người Chăm pa là
Câu 10: Hiện nay, di sản của người Chăm pa còn tồn tại đến ngày nay là
Câu 11: Với người chết, người Chăm có tục
Câu 12: Nhân dân Chăm theo
Bắt đầu ngay
1 76