Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 27

Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Mã số: 11662. Đã có 79 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 có đáp án

Để củng cố thêm kiến thức được học trong Lịch sử lớp 6 chương 4 bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938, mời các bạn học sinh luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 27 do VnDoc đăng tải. Bộ câu hỏi có đáp án chi tiết cho các em học sinh lớp 6 tham khảo sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Câu 1. Năm 937 Ngô Quyền kéo quân ra Bắc để
Câu 2: Vua Nam Hán cho quân xâm lược nước ta lần 2 vì:
Câu 3: Lưu Hoằng Tháo đem quân sang xâm lược nước ta năm
Câu 4: Ngô Quyền là người thuộc
Câu 5: Để chuẩn bị cho cuộc chống quân xâm lược, Ngô Quyền tấn công vào Đại La bắt giết Kiều Công Tiễn nhằm:
Câu 6: Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền có điểm độc đáo là
Câu 7: Kết quả của Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 là
Câu 8: Hiện nay, lăng Ngô Quyền được xây dựng ở Đường Lâm – Sơn Tây – Hà Nội, điều này có ý nghĩa
Câu 9: Những chiếc cọc gỗ ngầm của Ngô Quyền có điểm độc đáo là
Câu 10: Lúc quân Nam Hán kéo quân vào Bạch Đằng là lúc
Câu 11: Tướng Hoằng Tháo trong trận Bạch Đằng đã
Bắt đầu ngay
1 79