Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 5

Các quốc gia cổ đại phương Tây

Mã số: 09853. Đã có 708 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 5 Các quốc gia cổ đại phương Tây với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập và củng cố các kiến thức đã học hiệu quả. 

1
Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành từ thời gian nào
2
Quốc gia phương Tây cổ đại xuất hiện đầu tiên ở đâu
3
Xã hội có mấy giai cấp chính:
4
Chế độ nhà nước của các quốc gia phương Tây là gì?
5
Chủ nô là
6. Các loại cây lưu niên của dân ở Hi Lạp và Rô ma lựa chọn để trồng thêm là
7. Năm 73 – 71 TCN, cuộc khởi nghĩa của nô lệ ở Rô ma đã làm cho giới chủ nô phải kinh hoàng do ai lãnh đạo?
8. Người Hi Lạp và Rô ma hay mang các sản phẩm thủ công sang bán ở đâu?
9. Chủ nô thường gọi nô lệ là
Câu 10: Ở Hi Lạp và Rô ma, giai cấp là lực lượng lao động chính trong xã hội là
Bắt đầu ngay
3 708