Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 7

Ôn tập

Mã số: 09855. Đã có 431 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố lý thuyết và ôn luyện bài học, VnDoc giới thiệu bài Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 7 bao gồm các bài tập trắc nghiệm Sử được xây dựng theo chương trình học lớp 6.

1
Dấu vết của Người tối cổ ở đâu?
2
Tổ chức xã hội sống thành thị tộc là đặc điểm của Người:
3
Các tầng lớp chính thời cổ đại ở phương Đông:
4
Nhà nước cổ đại ở Phương Tây là:
5
Giỏi về hình học là người dân:
6
Giỏi về số học là người dân:
7
Người tinh khôn cách đây bao nhiêu năm?
8
Trên người còn có 1 lớp lông mỏng đó là đặc điểm của:
9
Nhà nước Phương Đông cổ đại được tổ chức theo thể chế gì?
10
Các quốc gia cổ đại phương Đông được ra đời thời gian nào?
Bắt đầu ngay
3 431