Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 8

Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Mã số: 09856. Đã có 664 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 8 do VnDoc biên soạn bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Sử khác nhau bám sát nội dung trọng tâm của bài học thuộc chương trình học lớp 6 nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện nâng cao thành tích bản thân. Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm giúp các em học sinh có thể tham khảo sau khi làm xong.

1. Người tối cổ sống rải rác khắp nơi trên đất nước ta, cách đây
2. Răng Người tối cổ ở
3. Người tinh khôn sống khoảng
4. Người tinh khôn phát triển sống cách đây từ
5. Người tinh khôn chế tác công cụ đá như thế nào?
6.

“Dân ta phải biết sử ta,

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” là câu nói của

7. Các nhà khoa học đã lần lượt phát hiện ra hàng loạt di tích của Người tối cổ tại Việt Nam vào khoảng thời gian
Câu 8: Thời xa xưa, nước ta là một vùng
9. Người tối cổ ở Việt Nam chuyển thành Người tinh khôn vào khoảng
10. Những chiếc rìu của Người tinh khôn được làm bằng
Bắt đầu ngay
12 664