Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 9

Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Mã số: 09860. Đã có 419 bạn thử.

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 9 Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta bao gồm 10 bài tập trắc nghiệm Sử khác nhau, giúp học sinh củng cố lý thuyết bài học cũng như ôn luyện nâng cao thành tích học của bản thân trong chương trình Lịch sử lớp 6.

1. Công cụ của cư dân Hoà Bình - Bắc Sơn là:
2. Người nguyên thủy thời Hòa Bình – Bắc Sơn - Hạ Long sống:
3. Văn hoá Bắc Sơn ở sơ kì:
4. Cư dân Bắc Sơn sống ở:
5. Văn hóa Hoà Bình thuộc thời
6. Người nguyên thủy thời Hòa Bình – Bắc Sơn – Hạ Long không chỉ biết lao động mà còn
7. Để mô tả cuộc sống của mình, người nguyên thủy đã
8. Trong các hang động ở Bắc Sơn, Quỳnh Văn, các nhà khảo cổ đã phát hiện
Câu 9: Hang Đồng Nội, nơi phát hiện hình mặt người khắc trên vách hang ở tỉnh
10. Ở nhiều hang động ở Hòa Bình – Bắc Sơn, đã phát hiện những lớp vỏ ốc dày từ
Bắt đầu ngay
10 419