Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 19

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Mã số: 11097. Thời gian: 15 phút. Đã có 557 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 19 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 19 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 được xây dựng từ nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập lớp 7 đạt kết quả cao.

1

Vì sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa?

2

Nguyễn Trãi từ đâu bí mật về Lam Sơn theo Lê Lợi khởi Nghĩa và dâng bản Bình Ngô Sách?

3

Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào, ngày, tháng, năm nào?

4

Những ngày đầu khởi nghĩa, lực lượng nghĩa quân Lam Sơn như thế nào?

5

Khi quân Minh tấn công căn cứ Lam Sơn, trước thế mạnh của giặc nghĩa quân đã làm gì?

6

Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi?

7

Lê Lai người dân tộc nào? Quê ở đâu?

8

Cuối năm 1421, quân Minh huy động bao nhiêu lính mở cuộc vây quét căn cứ của nghĩa quân Lam Sơn?

9

Trước tình hình quân Minh tấn công nghĩa quân, ai là người đã đề nghị tạm rời núi rừng Thanh Hóa, chuyển quân vào Nghệ An?

10

Vào thời gian nào nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng (Thọ Xuân – Thanh Hóa)?

11

Từ tháng 10.1424 đến tháng 8.1425, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phòng khu vực rộng lớn từ đâu đến đâu?

12

Tháng 9.1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân đến đâu?

13

Với thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn, quân Minh phải rút về đâu để cố thủ?

14

Tháng 10.1426, 5 vạn viện binh của giặc do tướng nào chỉ huy kéo vào Đông Quan?

15
Vương Thông đã quyết định mở cuộc phản công đánh vào chủ lực của nghĩa quân Lam Sơn ở đâu?
16

Chiến thắng nào của nghĩa quân đã làm cho 5 vạn quân Minh bị tử thương?

17

Vào thời gian nào 15 vạn quân viện binh của Trung Quốc chia làm hai đạo kéo vào nước ta?

18

Khi Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta, chúng đã bị nghĩa quân phục kích và giết ở đâu?

19

Tên tướng nào đã thay Liễu Thăng chỉ huy quân Minh tiến vào Đông Quan?

20

Vì sao quân ta phải chiếm thành Xương Giang trước khi viện binh của giặc đến?

21

Chiến thắng Xương Giang, nghĩa quân Lam Sơn đã tiêu diệt bao nhiêu tên địch?

22

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống câu sau đây: “Nghe tin hai đạo viện binh Liễu Thăng, Mộc Thanh bị tiêu diệt hoàn toàn, Vương Thông ở …. (1)… vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hòa và chấp nhận ….(2)…. Để được an toàn rút quân về nước””.

23

Hội thề Đông Quan diễn ra vào thời gian nào?

24

Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn?

Bắt đầu ngay
10 557