Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 26

Quang Trung xây dựng đất nước

Mã số: 11108. Thời gian: 15 phút. Đã có 246 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 26 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 26 với các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học, ôn luyện kiến thức môn Sử nhằm đạt kết quả cao trong học tập.

1

Sau khi chiến thắng ngoại xâm, Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở đâu?

2

Vua Quang Trung đưa ra chiếu khuyến nông nhằm mục đích gì?

3

Vua Quang Trung yêu cầu nhà Thanh phải làm gì để phát triển thương mại?

4
Vua Quang Trung đã làm gì để khuyến khích học tập?
5

Vua Quang Trung giao cho ai lập Viện Sùng Chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm?

6

Quang Trung đã làm gì để khiến cho hàng hóa không ngưng đọng?

7

Thời Quang Trung chữ viết chính thức của nhà nước là gì?

8

Viện Sùng Chính được lập ra nhằm mục đích gì?

9

Hãy kể tên những sĩ phu đã có công giúp Quang Trung xây dựng chính quyền mới?

10

Sau khi quân Thanh bị đánh tan, ở phía Bắc thế lực nào lén lút hoạt động?

11

Sau khi quân Xiêm bị thất bại, Nguyễn Ánh tiếp tục cầu viện thế lực nào bên ngoài chiếm lại Gia Định?

12

Vua Thanh đã công nhận Quang Trung là gì?

13

Quang Trung từ trần vào ngày tháng năm nào?

14
Sau khi Quang Trung mất, ai là người lên nối ngôi?
15
Sau khi Quang Trung mất, chính quyền Tây Sơn suy yếu vì?
Bắt đầu ngay
4 246