Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử thế giới lớp 12 có đáp án

Mã số: 06249. Đã có 1.515 bạn thử.

Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000

Xin mời các em học sinh làm bài Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa - Phần 1 để bổ sung kiến thức của mình. Chúc các em học giỏi!

Làm thêm: Trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa - Phần 2

Câu 1:
Cuộc cách mạng khoa hoc- kĩ thuật lần hai được khởi đầu từ
Câu 2:
Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ ngày nay là do
Câu 3:
Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ ngày nay là
Câu 4:
Từ những năm 70 (thế kỉ XX) đến nay, cuộc cách mạng khoa hoc- kĩ thuật diễn ra chủ yếu về
Câu 5:
Điểm khác nhau cơ bản về đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai so với lần thứ nhất là
Câu 6:
Năm 1997, một thành tựu sinh học gây chấn động lớn dư luận thế giới, đó là
Câu 7:
Nước đầu tiên mở ra kỉ nguyên chinh phục vũ trụ là
Câu 8:
Sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là
Câu 9:
Sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học- công nghệ, đã dẫn đến hiện tượng
Câu 10:
Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học – công nghệ là
Câu 11:
Hạn chế cơ bản nhất của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ là
Câu 12:
Thương mại quốc tế tăng có nghĩa là nó đã phản ánh
Câu 13:
Một hệ quả quan trọng của cách mạng KH - CN từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX là
Câu 14:
Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn, nhằm
Câu 15:
AFTA là
Bắt đầu ngay
2 1.515