Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (Số 2)

Bài tập trắc nghiệm môn GDCD lớp 12

Mã số: 04774. Đã có 4.632 bạn thử.

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 12

Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân với các quyền tự do cơ bản với những câu hỏi tổng hợp được xây dựng theo nội dung chương trình học trên lớp giúp các em học sinh dễ dàng nắm bắt lại kiến thức cũng như ôn tập trước khi thi THPT Quốc gia.

Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (Số 1)

Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

45 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 12

Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Câu 1
Nhận định nào sau đây sai?
Trường hợp về bắt, giam, giữ người:...(2)... trong phạm vi thẩm quyền theo qui định pháp luật có quyền ra lệnh bắt...(3)... để tạm giam khi có căn cứ họ sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội.
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Trường hợp bắt người khẩn cấp tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị
Câu 5
Nhận định nào sau đây đúng? Khi có người ................là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn được
Câu 6
Nhận định nào sai? Phạm tội quả tang là người
Câu 7
Ai cũng có quyền bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã và giải ngay đến cơ quan
Câu 8
"Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là một trong những quyền tự do cá nhân quan trọng nhất, liên quan đến quyền được sống trong tự do của con người, liên quan đến hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong mối quan hệ với công dân." là một nội dung thuộc
Câu 9
"Tự tiện bắt và giam, giữ người là hành vi trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh." là một nội dung thuộc
Câu 10
"Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang." là một nội dung thuộc
Câu 11
"Pháp luật qui định rõ các trường hợp và cơ quan thẩm quyền bắt, giam, giữ người." là một nội dung thuộc
Câu 12
"Pháp luật qui định về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân nhằm ngăn chặn mọi hành vi tuỳ tiện bắt giữ người trái với qui định của pháp luật." là một nội dung thuộc
Câu 13
"Trên cơ sở pháp luật, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tôn trọng và bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể của cá nhân, coi đó là quyền bảo vệ con người – quyền công dân trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh." là một nội dung thuộc A. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân B. Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân C. Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân D. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân
Câu 14
"Tính mạng và sức khoẻ của con người được bảo đảm an toàn, không ai có quyền xâm phạm tới." là một nội dung thuộc
Câu 15
"Công dân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm." là một nội dung thuộc A
Câu 16
"Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác." là một nội dung thuộc
Câu 17
"Danh dự và nhân phẩm của cá nhân được tôn trọng và bảo vệ." là một nội dung thuộc
Câu 18
“Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm là quyền tự do thân thể và phẩm giá con người." là một nội dung thuộc
Câu 19
Quyền tự do về thân thể và tinh thần thực chất là
Câu 20
Trong lúc H đang bận việc riêng thì điện thoại có tin nhắn, T đã tự ý mở điện thoại của H ra đọc tin nhắn. Hành vi này của T đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây?
Câu 21
B và T là bạn thân, học cùng lớp với nhau. Khi giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, T đã tung tin xấu, bịa đặt về B trên facebook. Nếu là bạn học cùng lớp của T và B, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?
Câu 22
"Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác." là một nội dung thuộc
Câu 23
"Danh dự và nhân phẩm của cá nhân được tôn trọng và bảo vệ." là một nội dung thuộc
Câu 24
Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện những clip nhiều nữ sinh đánh bạn học, làm tổn hại nghiêm trọng đến tâm sinh lí của người bị hại là vi phạm nội dung của
Bắt đầu ngay
20 4.632