Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (Số 1)

Bài tập trắc nghiệm môn GDCD lớp 12

Mã số: 04731. Đã có 15.277 bạn thử.

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 12

Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân với các quyền tự do cơ bản với những câu hỏi tổng hợp, đúc kết nội dung học được VnDoc sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau nhằm hỗ trợ các em học sinh trong quá trình ôn luyện trước khi thi học kì.

Câu 1
Công an bắt giam người vì nghi ngờ lấy trộm xe máy là vi phạm quyền
Câu 2
Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền
Câu 3
Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền
Câu 4
Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người là vi phạm quyền
Câu 5
Tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm quyền
Câu 6: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh A nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa ở lớp vào mặt học sinh B. Học sinh B tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh C đang đứng ngoài lên tiếng bênh vực học sinh A
Hành vi của học sinh A đã vi phạm quyền gì đối với học sinh B
Câu 7
"Những người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín không được giao nhầm cho người khác, không được để mất thư, điện tín của nhân dân." là một nội dung thuộc
Câu 8
"Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có qui định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền." là một nội dung thuộc
Câu 9
"Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước." là một nội dung thuộc
Câu 10
"Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình trong các cuộc họp." là một nội dung thuộc
Câu 11
"Quyền tự do ngôn luận là chuẩn mực của một xã hội mà trong đó nhân dân có tự do, dân chủ, có quyền lực thực sự." là một nội dung thuộc
Câu 12
"Công dân có quyền đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về những vấn đề mình quan tâm." là một nội dung thuộc
Câu 13
Xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật bảo đảm cho công dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do cơ bản là trách nhiệm của
Câu 14
Tổ chức và xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân là trách nhiệm của A. Nhân dân. B. Công dân C. Nhà nước. D. Lãnh đạo nhà nước
Câu 15
Phải học tập tìm hiểu nội dung các quyền tự do cơ bản để phân biệt hành vi đúng pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật là trách nhiệm của A. Nhân dân. B. Công dân C. Nhà nước. D. Lãnh đạo nhà nước
Câu 16
Có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân là trách nhiệm của
Câu 17
Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể
Câu 18
Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể
Câu 19
Đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền
Câu 20
Đánh người gây thương tích là vi phạm quyền
Câu 21
Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật qui định mối quan hệ cơ bản giữa
Câu 22
Quyền bất khả xâm phạm được ghi nhận tại điều 71 Hiến pháp 1992 là
Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể nghĩa là, không ai ....(23)... nếu không có ...(24)... của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của ...(25)..., trừ trường hợp ...(26)...
Câu 23
Câu 24
Câu 25
Câu 26
Bắt đầu ngay
56 15.277