Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 bài 1: Pháp luật và đời sống

Kiểm tra kiến thức môn giáo dục công dân lớp 12

Mã số: 04579. Đã có 25.380 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Pháp luật và đời sống

Giáo dục công dân thuộc nhóm Khoa học xã hội và đã trở thành một trong những môn thi chính thức của kỳ thi THPT Quốc gia năm tới. Nhằm giúp các em ôn tập được tốt hơn, VnDoc.com xin gửi tới bộ đề Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về: Pháp luật và đời sống. Các em hãy tập trung làm bài để đạt điểm số thật cao nhé!

Tài liệu liên quan tới bài Pháp luật và đời sống:

  1. Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 bài 2: Thực hiện pháp luật
  2. Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật
  3. Giải bài tập SGK GDCD 12 bài 1: Pháp luật và đời sống
Câu 1: Pháp luật là
Câu 2: Pháp luật có mấy đặc trưng
Câu 3: Điền vào chổ trống: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành …………… mà nhà nước là đại diện.
Câu 4: Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở:
Câu 5: Một trong các đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở
Câu 6: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân
Câu 7: Văn bản nào sau đây không mang tính pháp luật
Câu 8: Trong các loại văn bản PL dưới đây văn bản nào có hiệu lực pháp lý cao nhất
Câu 9: Trong các quy tắc sau đây, quy tắc nào là quy phạm pháp luật
Câu 10: Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế được thể hiện như thế nào
Câu 11: Đặc trưng của pháp luật là
Câu 12: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ
Câu 13: Pháp luật và chính trị có mối quan hệ với nhau vì
Câu 14: Vì sao Nhà nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật
Câu 15: Một đạo luật chỉ phát huy hiệu lực và hiệu quả khi
Câu 16: Văn bản nào dưới đây là văn bản pháp luật
Câu 17: Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật như thế nào
Câu 18: Pháp luật và đạo đức có mối quan hệ với nhau vì
Câu 19: Tìm câu phát biểu sai trong các câu sau
Câu 20: Cơ quan nào có quyền ban hành Hiến pháp, Luật, Nghị định
Câu 21: Cho biết Hiến pháp nướ ta được sửa đổi mới nhất vào năm nào
Câu 22: "Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính .............., do .................. ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện .............của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện ............, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội"
Bắt đầu ngay
104 25.380