Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 bài 1: Pháp luật và đời sống

Kiểm tra kiến thức môn giáo dục công dân lớp 12

Mã số: 04579. Đã có 27.119 bạn thử.

Trắc nghiệm Công dân 12 bài 1

VnDoc mời các bạn tham khảo bài Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12 bài 1: Pháp luật và đời sống có đáp án, hỗ trợ học sinh học tốt môn Công dân 12 nâng cao thành tích học tập lớp 12, đồng thời ôn luyện thi THPT Quốc gia năm 2020 đạt kết quả cao.

Để tham khảo thêm nhiều đề thi và tài liệu học tập hay khác, trao đổi với thầy cô chương trình học lớp 12, mời các bạn tham gia nhóm: Ôn thi khối CTài liệu học tập lớp 12.

Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 có đáp án được xây dựng bám sát nội dung trọng tâm môn Công dân 12 đồng thời kết hợp kiến thức mở rộng, giúp các em học sinh rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm phục vụ bài kiểm tra cũng như kì thi THPT Quốc gia quan trọng sắp tới.

Câu 1: Pháp luật là
Câu 2: Pháp luật có mấy đặc trưng
Câu 3: Điền vào chổ trống: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành …………… mà nhà nước là đại diện.
Câu 4: Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở:
Câu 5: Một trong các đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở
Câu 6: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân
Câu 7: Văn bản nào sau đây không mang tính pháp luật
Câu 8: Trong các loại văn bản PL dưới đây văn bản nào có hiệu lực pháp lý cao nhất
Câu 9: Trong các quy tắc sau đây, quy tắc nào là quy phạm pháp luật
Câu 10: Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế được thể hiện như thế nào
Câu 11: Đặc trưng của pháp luật là
Câu 12: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ
Câu 13: Pháp luật và chính trị có mối quan hệ với nhau vì
Câu 14: Vì sao Nhà nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật
Câu 15: Một đạo luật chỉ phát huy hiệu lực và hiệu quả khi
Câu 16: Văn bản nào dưới đây là văn bản pháp luật
Câu 17: Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật như thế nào
Câu 18: Pháp luật và đạo đức có mối quan hệ với nhau vì
Câu 19: Tìm câu phát biểu sai trong các câu sau
Câu 20: Cơ quan nào có quyền ban hành Hiến pháp, Luật, Nghị định
Câu 21: Cho biết Hiến pháp nước ta được sửa đổi mới nhất vào năm nào
Câu 22: "Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính .............., do .................. ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện .............của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện ............, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội"
Điểm giống nhau cơ bản giữa pháp luật và đạo đức là:
Các quy phạm pháp luật hình thành dựa trên:
Pháp lệnh do cơ quan nào ban hành?
Tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật là:
Pháp luật có đặc điểm là:
Văn bản luật bao gồm:
Bắt đầu ngay
109 27.119