Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 bài 9

Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Mã số: 04756. Đã có 2.072 bạn thử.

Trắc nghiệm Công dân lớp 12 bài 9

Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 bài 9 do VnDoc biên soạn và đăng tải, hỗ trợ học sinh nắm vững lý thuyết bài học và làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Công dân 12 khác nhau.

Câu 1
Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước được thể hiện:
Câu 2
Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả, mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng:
Câu 3
Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là:
Câu 4
Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững đất nước, công cụ, phương tiện được xem là có vai trò nổi bật nhất là:
Câu 5
Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào:
Câu 6
Nhà nước sử dụng các công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước:
Câu 7
Việc đưa ra các quy định về thuế, pháp luật đã tác động đến lĩnh vực:
Câu 8
Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa được xem là
Câu 9
Vai trò của pháp luật trong bảo vệ môi trường là:
Câu 10
Câu có nội dung đúng về bảo vệ môi trường là:
Câu 11
Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là:
Câu 12
Luật nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:
Câu 13
Vai trò của Nhà nước đối với vấn đề phát triển văn hóa là:
Câu 14
Pháp luật bảo vệ môi trường quy định:
Câu 15
Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là trách nhiệm của
Câu 16
C bị Công an bắt vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hành vi của C đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 17
Công ty A kinh doanh có hiệu quả, nhưng thường xuyên kê khai thuế không đúng với số liệu trên thực tế. Công ty A đã vi phạm
Câu 18
Công ty A ở tỉnh Cao Bằng và Công ty B ở tỉnh Hải Dương cùng sản xuất vở học sinh, nhưng Công ty A chỉ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thấp hơn Công ty B. Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây mà hai công ty lại có hai mức thuế khác nhau?
Câu 19
Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, L xin mở cửa hàng bán thuốc tân dược, nhưng bị cơ quan đăng ký doanh nghiệp từ chối. Theo em, trong các lý do dưới đây, lý do từ chối nào của cơ quan đăng ký kinh doanh là đúng pháp luật?
Câu 20
Ông N đốt rừng làm nương rẫy dẫn đến làm cháy gần một héc-ta rừng đặc dụng khu di tích lịch sử văn hóa. Hành vi của ông N là trái pháp luật về
Bắt đầu ngay
6 2.072