Trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

Ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD theo bài

Mã số: 04587. Đã có 11.186 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12 bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội 

Mời các em học sinh cùng tham gia ôn tập Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội để tiếp tục tìm hiểu về quyền của công dân. Đây là một phần không thể thiếu trong phạm vi kiến thức thi THPT Quốc gia. Các bạn hãy làm bài thật chăm chỉ nhé!

Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12 bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12 bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo

Câu 1: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn
Câu 2: Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là
Câu 3: Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con
Câu 4: Biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân là
Câu 5: Biểu hiện của bình đẳng trong hôn nhân là
Câu 6: Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được biểu hiện là
Câu 7: Chủ thể của hợp đồng lao động là
Câu 8: Vợ, chồng có quyền ngang nhau đối với tài sản chung là
Câu 9: Ý nghĩa của bình đẳng trong hôn nhân
Câu 10: Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là
Câu 11: Nội dung cơ bản của bình đẳng trong luật lao động là
Câu 12: Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng chỉ phát sinh và được pháp luật bảo vệ sau khi họ
Câu 13: Mục đích của Hôn nhân là
Câu 14: Quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động thể hiện
Câu 15: "Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình". Điều này thể hiện
Câu 16: Khi công dân giao kết được một hợp đồng lao động, có nghĩa là
Câu 17: Luật lao động điều chỉnh mối quan hệ giữa
Câu 18: Luật Lao động quy định độ tuổi tối thiểu để tham gia quan hệ lao động là
Câu 19: Để tìm việc làm phù hợp, anh H có thể căn cứ vào quyền bình đẳng
Câu 20: Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
Câu 21: Để giao kết hợp đồng lao động, chị Q cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây
Câu 22: Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh
Câu 23: Pháp luật không điều chỉnh quan hệ xã hội nào dưới đây
Câu 24: Trong quan hệ lao động, tiền lương dựa trên
Bắt đầu ngay
40 11.186