Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 học kì II - Chương: Phân bào - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 10 có đáp án

Mã số: 06029. Đã có 3.132 bạn thử.

Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10

Các em học sinh hãy tiếp tục ôn tập với Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 học kì II - Phần 2 để củng cố kiến thức cho bản thân nhé. Chúc các em luôn tự tin hoàn thành mọi bài tập và đạt kết quả cao qua mỗi kì thi!

Làm thêm: Trắc nghiệm môn sinh học lớp 10 học kì II - Phần 1

Câu 1:
Ý nghĩa của quá trình nguyên phân
Câu 2:
Ý nghĩa cơ bản nhất về mặt di truyền của nguyên phân xảy ra bình thường trong tế bào 2n là
Câu 3:
Từ một hợp tử của ruồi giấm( 2n = 8) nguyên phân 4 đợt liên tiếp thì số tâm động có ở kì sau của đợt nguyên phân tiếp theo là bao nhiêu?
Câu 4:
Bộ NST của 1 loài là 2n = 14( Đậu Hà lan ), số lượng NST kép, số crômatit, số tâm động ở kì giữa của nguyên phân là
Câu 5:
Số lượng tế bào ban đầu, biết số tế bào con được sinh ra là 384 tế bào đã trãi qua 5 lần nguyên phân
Câu 6:
Có 8 tế bào sinh dưỡng của ngô cùng nguyên phân liên tiếp 4 đợt, người ta thấy môi trường nội bào phải cung cấp 2400 NST đơn để hình thành các tế bào con. Bộ NST của tế bào sinh dưỡng của ngô là
Câu 7:
Một tế bào sinh dưỡng của cà chua (2n = 24) thực hiện nguyên phân liên tiếp 3 đợt. Ở đợt nguyên phân cuối cùng, vào kì giữa số cromatit là
Câu 8:
Bộ NST của loài được kí hiệu AaBbDd, kí hiệu bộ NST của loài ở kì đầu của nguyên phân là
Câu 9:
Loại TB xảy ra quá trình giảm phân
Câu 10:
Khi giảm phân, hiện tượng trao đổi đoạn trên cặp NST kép tương đồng xảy ra ở
Câu 11:
Các hoạt động của NST trong kì đầu của giảm phân I theo thứ tự là:
(1)- Các NST kép co xoắn. (2)-Từng cặp NST kép tương đồng tiếp hợp với nhau. (3)- Có thể trao đổi chéo (4)- Các NST kép trong cặp tương đồng tách rời (5)- NST nhân đôi.
Phương án đúng
Câu 12:
Hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo ở kì đầu I của giảm phân I
Câu 13:
Ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền là
Câu 14:
Trong giảm phân, các NST kép của cặp tương đồng di chuyển đến 2 cực đối diện trong kì
Câu 15:
Kết quả của lần phân bào I trong giảm phân, từ 1 tế bào tạo ra
Câu 16:
Trong giảm phân, sự phân li độc lập của các cặp NST kép tương đồng xảy ra ở
Câu 17:
Trong quá trình giảm phân, các NST chuyển từ trạng thái kép sang trạng thái đơn bắt đầu từ kỳ
Câu 18:
Kết quả của quá trình giảm phân là
Câu 19:
Mỗi tế bào sinh trứng sau giảm phân tạo nên
Câu 20:
Mỗi tế bào sinh tinh sau giảm phân tạo ra
Bắt đầu ngay
4 3.132