Trắc nghiệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Bạn biết gì về ngày Phụ nữ Việt Nam

Mã số: 10166. Đã có 5.965 bạn thử.

Trắc nghiệm ngày Phụ nữ Việt Nam

Trắc nghiệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với những câu hỏi trắc nghiệm EQ có đáp án thú vị về những người phụ nữ viết nên sử Việt, những nữ anh hùng của nước nhà. Hãy cùng bắt đầu vào bài trắc nghiệm 20/10 này thôi.

Ai là nữ anh hùng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam?
Trắc nghiệm ngày Phụ nữ Việt Nam
Ai là người nói câu "Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang san, cởi ách nô lệ, há chịu cúi đầu làm tì thiếp cho người ta!"?
Trắc nghiệm ngày Phụ nữ Việt Nam
Nữ Phó chủ tịch nước hiện nay của nước ta là ai?
Trắc nghiệm ngày Phụ nữ Việt Nam
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra vào năm nào?
Trắc nghiệm ngày 20/10
Nữ hoàng đế duy nhất của Việt Nam là ai?
Trắc nghiệm ngày 20/10
Ai là người phụ nữ đầu tiên được phong hàm thiếu tướng ở nước ta?
Trắc nghiệm ngày 20/10
Điền tiếp vào chỗ trống trong 8 chữ vàng Bác Hồ tặng phụ nữ Việt Nam: Anh hùng - Bất khuất - .... - Đảm đang.
Trắc nghiệm ngày 2//10
Triều Nguyễn nước ta có mấy hoàng hậu được sắc phong khi còn sống?
Trắc nghiệm ngày 20/10
Ai là nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam và được coi là nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử khoa bảng nước ta?
Trắc nghiệm ngày 20/10
Nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai quê ở đâu?
Trắc nghiệm ngày 20/10
Bắt đầu ngay
36 5.965