Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 8 Unit 7 Pollution

Bài tập Tiếng Anh 8 mới theo từng Unit có đáp án

Mã số: 13758. Đã có 265 bạn thử.

Tiếng Anh 8 mới Unit 7: Pollution

Đề kiểm tra tiếng Anh phần Ngữ âm Unit 7 lớp 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 8 mới gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau liên quan đến cách phát âm của từ giúp các em học sinh lớp 8 ghi nhớ từ vựng đã học hiệu quả.

Đề ôn tập Phonetics tiếng Anh Unit 7 lớp 8 tổng hợp những Từ mới tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution giúp các em học sinh lớp 8 nhắc lại những từ vựng tiếng Anh quan trọng có trong Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 8 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập hiệu quả. 

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.
Question 1:
Question 2:
Question 3:
Question 4:
Question 5:
Question 6:
Question 7:
Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.
Question 8:
Question 9:
Question 10:
Question 11:
Question 12:
Question 13:
Question 14:
Question 15:
Bắt đầu ngay
3 265